Galler-i @Viloplatsen 4

Viloplatsen är även ett litet konstgalleri med fokus på klassisk konst och digital conceptual art.

Vernissager och Visningar kommer att vara begränsade till ett mindre antal personer vid varje tillfälle.

Detta beror på lokalens begränsade storlek men även på att vi vill att varje tillfälle ska vara intimt och ge möjlighet till möten.

Det handlar även om att besökaren måste vara engagerad.
Man inte bra kan “ramla in från gatan” utan måste förboka.

>>> Januari 2024: Gabriel Eekenulv – studier i kol