PASSION @ Viloplatsen 4

“Passion” är en mötesplats där en passion får blomma ut …
Det finns inga tråkiga ämnen…bara tråkiga intellekt!

Här kommer olika personer berätta om och förmedla sina passioner …

exempelvis:
en musiker berättar om sin personliga musikaliska “resa” och sitt instrument och kanske spelar några stycken.

Men vi kanske även får reda på

  • vad är essensen för passionen till instrumentet?
  • vad är det som gör att han/hon övar alla dessa timmar?
  • hur kommer det sig att det blev just detta instrument?
  • vilket stycke är den bästa representationen för instrumentet och denna passion?

det vill säga inte bara “outcome” av passionen, utan det handlar om själva passionen !

Evenemangen kommer att vara begränsade till ett mindre antal personer.

Detta beror på lokalens begränsade storlek men även på att vi vill att varje tillfälle ska ge “passionen” möjlighet att förmedlas i det lilla formatet; intimt och ge möjlighet till positiva möten

Det handlar även om att även besökaren måste vara engagerad.
Man inte bra kan “ramla in” utan måste förboka för att komma med på den begränsade listan för evenemanget.


Se även Passion@Viloplatsen4 Bloggen